Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em

Tham dự
142
Thời lượng
HỌC NGAY

Giới thiệu khoá học

Mục tiêu của khóa học:

Khóa học “Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em” nhằm cung cấp cho các phụ huynh, người nuôi dạy trẻ từ lứa tuổi mầm non tới tiểu học hiểu được những vấn đề cơ bản nhất về:

  1. Thế nào là xâm hại tình dục trẻ em và những hậu quả của việc xâm hại đối với sự phát triển và trưởng thành của trẻ trong suốt quãng đời sau này
  2. Những giải thích mang tính triết lý và thực tế trong vấn đề xâm hại trẻ em, tầm quan trọng của việc phòng chống xâm hại tình dục trẻ em trong gia đình và cộng đồng.
  3. Hiểu và vận dụng trong thực tế các biện pháp, cách thức, cách giáo dục nhằm phòng chống xâm hại tình dục trẻ em
  4. Những chương trình giáo dục cụ thể có thể áp dụng ở trường học và gia đình nhằm bảo vệ và giáo dục trẻ em trong công tác phòng tránh xâm hại tình dục.

Lý do để giảng viên chọn chuyên đề này:

  1. Nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức của cộng đồng phụ huynh, những người nuôi dạy trẻ về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em và các biện pháp giáo dục phù hợp, đúng đắn; tích cực nhằm bảo vệ trẻ em trước sự gia tăng tệ nạn xâm hại ình dục trẻ em hiện nay.
  2. Nhằm định hướng các phương pháp giáo dục đúng đắn trên cơ sở khoa học giúp trẻ em được sống và học tập trong môi trường an toàn lành mạnh, giúp các em phát triển tốt về trí tuệ, nhận thức, cảm xúc và thể chất. 

Nội dung khoá học

1
▶︎
Tổng quan về khái niệm "Xâm hại tình dục trẻ em"

Bài học này giới thiệu tổng quan về vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em và những hậu quả của nó.

11:52
2
▶︎
Trẻ em: Đối tượng của sự xâm hại tình dục

Bài này giải thích vì sao trẻ em lại trở thành đối tượng của sự xâm hại tình dục; cảnh báo và nhận biết nguy cơ bị xâm hại.

11:10
3
▶︎
Phát triển chương trình dạy học giúp phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em

Bài này hướng dẫn cách xây dựng một chương trình giáo dục phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

16:49
4
▶︎
Chương trình phòng chống xâm hại tình dục trẻ em ở bậc mầm non

Bài học này giới thiệu cách thức xây dựng một chương trình phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em bậc mầm non.

10:58
5
▶︎
Chương trình phòng chống xâm hại tình dục trẻ em ở bậc tiểu học

Bài học này giới thiệu cách thức xây dựng một chương trình phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em bậc tiểu học.

10:28
6
▶︎
Giáo dục học sinh tiểu học nhận biết các tình huống xâm hại tình dục trẻ em

Bài này làm rõ những nội dung của tiết 4-7 trong chương trình giáo dục phòng chống xâm hại tình dục trẻ em bậc tiểu học.

10:20
7
▶︎
Học sinh tiểu học: Làm thế nào để được an toàn?

Bài học này sẽ giới thiệu nội dung các tiết 8-11 của chương trình phòng chống xâm hại tình dục trẻ em bậc tiểu học.

10:00
8
▶︎
Dạy trẻ ở bậc Tiểu học cách bảo vệ bản thân

Bài học này giới thiệu nội dung các tiết học 12-15 của chương trình phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em bậc tiểu học.

11:09
9
▶︎
Quản lý lớp học nhằm phòng chống xâm hại tình dục trẻ em

Bài này hướng dẫn cách thức tổ chức và quản lý một lớp học về phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em.

08:23
10
▶︎
Hợp tác giữa nhà trường - giáo viên - phụ huynh trong việc phòng chống xâm hại tình dục trẻ em

Bài này hướng dẫn cách thức tổ chức việc hợp tác giữa nhà trường - giáo viên - phụ huynh trong việc phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em.

09:52

Giáo viên

La Thị Thanh Thủy

TS. La Thị Thanh Thủy, Chuyên gia tư vấn giáo dục độc lập tại Florida, Hoa Kỳ.

Tiến sĩ La Thị Thanh Thủy là chuyên gia về Đào tạo giáo viên, Xây dựng chương trình, Phát triển Chương trình giảng dạy,  Đổi mới trường học và Quản lý giáo dục. Nguyên là Trưởng phòng học vụ, quản lý chương trình song ngữ hệ thống trường Quốc tế Singapore, tập đoàn KinderWorld, Việt Nam. Nguyên là nghiên cứu viên cộng tác viện IRED, và giảng viên thỉnh giảng Khoa Giáo dục, trường ĐH KHXH NV,  ĐH Văn Lang, TP. HCM. Hiện nay là Chuyên gia tư vấn giáo dục độc lập tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ.

Tài liệu tham khảo:

Keeping kids safe: A child sexual abuse prevention manual. (2002) 2nded. By Pnina Tobin & Sue Levinson Kessner. Hunter House Publishers. Tạm dịch: Giữ an toàn cho trẻ: Giáo trình giúp trẻ phòng tránh xâm hại tình dục. (2002), tái bản lần 2. Tác giả: Pnina Tobin và Sue Levinson Kessner. Nhà xuất bản Hunter House Publishers.

It’s  my body: A book to teach young children how to resist uncomfortable touch. (1982).  Lory Freeman. Parenting press, Inc. Tạm dịch: Đó là cơ thể của tôi: Một cuốn sách dạy trẻ từ chối những động chạm không lành mạnh. (1982). Tác giả Lory Freeman. Nhà xuất bản Parenting press, Inc.

Fifty ways to a safer world. (1998). Patriciao Occhiuzzo. Seal Press. Seattle, WA. Tạm dịch: 50 cách để thể giới an toàn hơn. (1998). Tác giả Patriciao Occhiuzzo. Nhà xuất bản Seal Press. Seattle, WA.