Đổi mới sáng tạo và Thương mại hóa

Tham dự
201
Thời lượng
HỌC NGAY

Giới thiệu khoá học

Đây là khóa học do giáo sư GS E.A. Fitzgerald của Massachusetts Institute of Technology giảng dạy (MITx-3.086x).

Tại khóa học này, GS E.A. Fitzgerald, đồng thời cũng là những người tiên phong trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo (ĐMST) và Tinh thần kinh doanh (Entrepreneurship), sẽ giúp người học hiểu tường tận bí mật của ĐMST.

Khóa học này cũng giúp ta loại bỏ ý niệm phổ biến cho rằng, ĐMST là một quá trình tuyến tính, xuất phát từ nghiên cứu phát triển đến tạo ra sản phẩm và đưa ra thị trường. Qua đó, chúng ta bị thuyết phục rằng, ĐMST là vòng lặp đi lặp lại của các quá trình bao gồm nhiều yếu tố khác nhau của Công nghệ, Thực thi và Thị trường . Quá trình lặp này sẽ tái diễn cho đến khi mọi mảnh ghép được kết hợp với nhau để tạo ra một đổi mới sáng tạo thực sự.

Trong suốt khóa học, người học sẽ được xem xét lại những ĐMST lớn trong lịch sử, từ sự ra đời của công nghệ X-quang, máy in hay các công nghệ gần đây như Google, Facebook... Ngoài ra, GS E.A. Fitzgerald cũng sẽ kể về ĐMST của riêng ông, qua đó giúp ta dò lại những chặng đường quanh co của quá trình ĐMST.

Khóa học này đã được dạy trên edX. Trên GiapSchool, chúng tôi sử dụng các bài giảng nguyên bản bằng tiếng Anh của GS E.A. Fitzgerald  và bổ sung phần câu hỏi trắc nghiệm để giúp người học kiểm tra các kiến thức mà mình đã thu được.

Khóa học được giảng dạy bởi GS E.A. Fitzgerald của Viện công nghệ Massachusetts (MIT).

Câu hỏi trắc nghiệm: GiapSchool.

Nội dung khoá học

1
▶︎
Introduction and Definition: part 1

Đây là phần giới thiệu của sơ bộ GS E.A. Fitzgerald về nội dung khóa học.

03:41
2
▶︎
Introduction and Definition: part 2

Đây là phần giới thiệu của sơ bộ GS E.A. Fitzgerald về nội dung khóa học .

06:02
3
▶︎
Introduction and Definition: part 3

Bài học này nói về điều kiện biên của ĐMST và những yếu tố quyết định ảnh hưởng của một ý tưởng với thực tế đời sống.

05:51
4
▶︎
Three basic elements: part 1

Bài học này giới thiệu 3 yếu tố cơ bản của ĐMST.

18:59
5
▶︎
Technology: part 1

Bài này giới thiệu thành phần Công nghệ của ĐMST

11:32
6
▶︎
Technology: exercise 1

Bài tập 1 về phần Công nghệ

06:24
7
▶︎
Technology: exercise 2

Bài tập 2 về phần Công nghệ

12:11
8
▶︎
Technology: exercise 3

Bài tập 3 về phần Công nghệ

06:45
9
▶︎
Technology: part 2

Bài nàytiếp tục giới thiệu thành phần Công nghệ của ĐMST

13:21
10
▶︎
Market Application: part 1

Bài này thảo luận về thành phần Thị trường của ĐMST.

12:27
11
▶︎
Market Application: part 2

Bài này tiếp tục thảo luận về thành phần Thị trường của ĐMST.

06:22
12
▶︎
Market Application: part 3

Bài này tiếp tục thảo luận về thành phần Thị trường của ĐMST.

06:22
13
▶︎
Market Application: part 4

Bài này tiếp tục thảo luận về thành phần Thị trường của ĐMST.

04:53
14
▶︎
Implementation: part 1

Bài này thảo luận về thành phần Thực thi của ĐMST

23:27
15
▶︎
Implementation: part 2

Bài này tiếp tục thảo luận về thành phần Thực thi của ĐMST.

08:46
16
▶︎
Implementation: exercise 1

Bài tập 1 của phần Thực thi trong ĐMST

14:36
17
▶︎
Implementation: exercise 2

Bài tập 2 của phần Thực thi trong ĐMST.

09:56
18
▶︎
Implementation: exercise 3

Bài tập 3 của phần Thực thi trong ĐMST.

13:15
19
▶︎
Implementation: part 3

Bài này tiếp tục thảo luận về thành phần Thực thi của ĐMST.

13:50
20
▶︎
Generic nature of innovation: part 1

Bản chất chung của ĐMST: phần 1

23:02
21
▶︎
Generic nature of innovation: part 2

Bản chất chung của ĐMST: phần 2

38:02
22
▶︎
Generic nature of innovation: part 3

Bản chất chung của ĐMST: phần 3

15:42
23
▶︎
Reducing Uncertainty

Giảm thiểu sự bất định: phần 1

18:43
24
▶︎
Reducing uncertainty: part 2

Giảm thiểu sự bất định: phần 2

17:19
25
▶︎
Reducing uncertainty: part 3

Giảm thiểu sự bất định: phần 3

13:35
26
▶︎
Reducing uncertainty: part 4

Giảm thiểu sự bất định: phần 4

15:29
27
▶︎
Reducing uncertainty: part 5

Giảm thiểu sự bất định: phần 5

20:14
28
▶︎
Iteration: part 1

Lặp lại: phần 1

10:41
29
▶︎
Iteration: part 2

Lặp lại: phần 2

11:28
30
▶︎
Incremental and Fundamental Innovation: part 1

ĐMST dần dần và cơ bản: phần 1

15:16
31
▶︎
Incremental and fundamental innovation: part 2

ĐMST dần dần và cơ bản: phần 2

19:35
32
▶︎
Incremental and fundamental innovation: part 3

ĐMST dần dần và cơ bản: phần 3

09:29
33
▶︎
Apple, Google, Amazon, Facebook: part 1

Apple, Google, Amazon, Facebook: phần 1

16:43
34
▶︎
Apple, Google, Amazon, Facebook: part 2

Apple, Google, Amazon, Facebook: phần 2

13:34
35
▶︎
Apple, Google, Amazon, Facebook: part 3

Apple, Google, Amazon, Facebook: phần 3

12:17
36
▶︎
Apple, Google, Amazon, Facebook: part 4

Apple, Google, Amazon, Facebook: phần 4

21:46
37
▶︎
Apple, Google, Amazon, Facebook: part 5

Apple, Google, Amazon, Facebook: phần 5

05:17
38
▶︎
Fundamental innovation: X-Ray: part 1

ĐMST cơ bản: X-Quang: phần 1

11:48
39
▶︎
Fundamental innovation: X-Ray: part 2

ĐMST cơ bản: X-Quang: phần 2

11:42
40
▶︎
Fundamental innovation: X-Ray: part 3

ĐMST cơ bản: X-Quang: phần 3

14:31
41
▶︎
Fundamental innovation: X-Ray: part 4

ĐMST cơ bản: X-Quang: phần 4

13:44
42
▶︎
Fundamental innovation: X-Ray: part 5

ĐMST cơ bản: X-Quang: phần 5

20:28
43
▶︎
Fundamental innovation: X-Ray: part 6

ĐMST cơ bản: X-Quang: phần 6

22:29
44
▶︎
The machine that made us

Cỗ máy tạo ra chúng ta

56:35
45
▶︎
Fundamental innovation strained silicon: part 1

ĐMST cơ bản với silicon kéo giãn: phần 1

14:26
46
▶︎
Fundamental innovation strained silicon: part 2

ĐMST cơ bản với silicon kéo giãn: phần 2

34:07
47
▶︎
Fundamental innovation strained silicon: part 3

ĐMST cơ bản với silicon kéo giãn: phần 3

15:03
48
▶︎
Fundamental innovation strained silicon: part 4

ĐMST cơ bản với silicon kéo giãn: phần 4

24:02
49
▶︎
Intellectual property: part 1

Sở hữu trí tuệ: phần 1

22:21
50
▶︎
Intellectual property: part 2

Sở hữu trí tuệ: phần 2

20:01
51
▶︎
Intellectual property: part 3

Sở hữu trí tuệ: phần 3

21:45
52
▶︎
Intellectual property: part 4

Sở hữu trí tuệ: phần 4

22:21
53
▶︎
Patent search tutorial

Hướng dẫn tìm kiếm bằng sáng chế

24:50

Giáo viên

Giáp Văn Dương

Sáng lập GiapSchool

 

E.A. Fitzgerald là giáo sư về Khoa học và Công nghệ vật liệu tại Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ông tốt nghiệp Cử nhân ngành Khoa học và Công nghệ vật liệu tại MIT năm 1985, Tiến sĩ cũng ngành này tại Cornell University năm 1989.

GS Fitzgerald nghiên cứu những vấn đề cơ bản của vật liệu và thiết bị với định hướng sẽ tạo ra những cơ hội kinh doanh mới. Kết quả nghiên cứu của nhóm do GS E.A. Fitzgerald dẫn dắt đã có những ứng dụng lớn trong thương mại, như: Công nghệ silicon kéo giãn (strained silicon technology) dùng trong các vi xử lý;  III-V-CMOS tích hợp dùng trong các bộ vi mạch xử lý tín hiệu tương tự/phức hợp (III-V-CMOS integration in analog/mixed signal integrated circuits), màng mỏng nguyên tố nhóm III-V trên đế silicon dùng trong các tấm pin mặt trời có hiệu suất cao.

Các kết quả nghiên cứu của nhóm E.A. Fitzgerald đã tạo ra nhiều công ty mới, như: AmberWave Systems Corporation, Paradigm Research LLC, and 4Power LLC. Đồng thời, những kinh nghiệm về nghiên cứu và thương mại hóa kết quả nghiên cứu của nhóm E.A. Fitzgerald cũng là cơ sở để họ tham gia nhóm thành lập Contour Semiconductor (công ty phát triển công nghệ bán dẫn) và The Water Initiative, công ty phát triển các sản phẩm liên quan đến nước.

Trang web cá nhân của GS E.A. Fitzgerald:

https://dmse.mit.edu/faculty/profile/fitzgerald