Nhân đôi và sửa chữa ADN

Tham dự
43
Thời lượng
HỌC NGAY

Giới thiệu khoá học

Hãy cùng tìm hiểu những vấn đề chưa được biết đến về di truyền học phân tử hiện đại, từ những thí nghiệm cổ điển giúp tìm ra các protein tham gia vào quá trình nhân đôi và sửa chữa ADN, cho đến những thí nghiệm vượt trội về ứng dụng tiềm năng của việc giải mã trình tự gen. Bạn có thấy tự tin về khả năng tổ chức thí nghiệm sinh học phân tử và xử lý số liệu có được từ những thí nghiệm đó? Chúng tôi đã thiết kế bài học trong khóa học này nhằm giúp bạn phát triển kĩ năng phân tích và thiết kế thí nghiệm. 

Nguồn của khóa học: www.edx.org

Khóa học được giảng dạy bởi các giáo sư của Viện công nghệ Massachusetts (MIT): Stephen P. Bell; Tania A. Baker; Mary Ellen Wiltrout; Nathaniel; Schafheimer; Sera Thornton.

Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm: GiapSchool.

Nội dung khoá học

1
▶︎
02:13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
▶︎
10:43
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
▶︎
06:22
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Giáo viên

GiapSchool

Bạn đã quen với thuật ngữ ADN, nhưng bạn có biết rằng số lượng ADN mà tế bào trong cơ thể bạn tổng hợp trong đời có thể kéo dài ra bằng độ dài của một năm ánh sáng? Làm thế nào bộ máy tế bào đạt được tốc độ như vậy mà không mắc nhiều lỗi? Tại sao tỉ lệ ung thư trước đây không cao hơn tỉ lệ ung thư hiện nay? Và nếu ADN của mỗi tế bào dài tới 2 m, làm sao chúng có thể vừa khít bên trong mỗi nhân tế bào mà không trở thành một mớ hỗn độn?

Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu xa hơn khái niệm “cái gì” mà các cuốn sách giáo khoa nhắc đến, và khám phá cách thức các nhà khoa học đưa ra kết luận chi tiết về các mô hình phân tử này?

Hãy cùng tìm hiểu những vấn đề chưa được biết đến về di truyền học phân tử hiện đại, từ những thí nghiệm cổ điển giúp tìm ra các protein tham gia vào quá trình nhân bản và sửa chữa  ADN, cho đến những thí nghiệm vượt trội ứng dụng tiềm năng của việc giải mã chuỗi gen. Bạn có thấy tự tin về khả năng tổ chức thí nghiệm sinh học phân tử và xử lý số liệu có được từ những thí nghiệm đó? Chúng tôi đã thiết kế những bài học trong khóa học này giúp bạn phát triển kĩ năng phân tích và thiết kế thí nghiệm.

Hãy cùng tìm hiểu tri thức đương đại của chúng ta về bộ máy nhân đôi và cách thức bảo vệ độ chính xác trong quá trình tổng hợp ADN. Nếu bạn đã sẵn sàng chấp nhận thách thức này, hãy tham gia khóa học này với chúng tôi:

Phần 1: Nhân đôi và sửa chữa ADN.

Bạn sẽ học được:

  • Phương pháp so sánh và phân biệt cơ chế nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân chuẩn
  • Phương pháp miêu tả một số cơ chế enzim mà tế bào sử dụng để phục hồi và sửa chữa các sai hỏng của  ADN
  •  Phân tích cấu trúc protein để giải thích thông tin chức năng
  • Thiết kế phương pháp thí nghiệm hiệu quả nhất để kiểm tra giả thuyết liên quan đến nhân đôi ADN hoặc phục hồi protein.
  • Phương pháp xử lý thông tin trong các thí nghiệm về nhân bản và sửa chữa ADN.