DNA: Bộ mã di truyền sinh học

Tham dự
18
Thời lượng
HỌC NGAY

Giới thiệu khoá học

DNA mã hóa thông tin di truyền của chúng ta và truyền lại trong tế bào để gìn giữ các hệ thống có sự sống và để sinh ra thế hệ tiếp theo. Xác nhận DNA với vai trò vật liệu di truyền và định dạng của cấu trúc kế tiếp và cơ chế mã hóa đều mang tính cách mạng và nền tảng. Những khám khá này dẫn đến sự hợp nhất mang tính chuyển đổi xuyên suốt ngành khoa học sinh học với hiểu biết chung về đơn vị cơ bản của sự sống này! Hãy tham gia khám phá cấu trúc, cách đóng gói, nhân đôi và thao tác trên DNA.

Nguồn của khóa học: www.edx.org

Khóa học được giảng dạy bởi các giáo sư và giảng viên của Đại học Rice (Mỹ): Elizabeth Eich và Kathleen Matthews.

Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm: GiapSchool.

Giáo viên

GiapSchool

DNA mang các dữ liệu xác định cho sự sống trong một bộ mã di truyền đơn giản cùng với một hệ thống “hỗ trợ” của chính nó. Hãy cùng khám phá cấu trúc DNA với chúng tôi!

Bạn sẽ học được gì:

 • Phương pháp xác định DNA với vai trò vật liệu di truyền
 • Cấu trúc DNA và phương pháp đóng gói DNA trong tế bào
 • Tác động của việc đóng gói đối với biểu hiện DNA trong các cơ quan cao cấp và truyền thông tin mà không làm thay đổi DNA (di truyền học biếu sinh)
 • Biểu hiện DNA  tại vị trí cụ thể trong tế bào
 • Cơ chế nhân đôi DNA với mức độ sai sót cực thấp
 • Địa điểm nguồn gốc và thời gian của quá trình nhân đôi DNA
 •  Cơ chế “bảo toàn” hai đầu của mạch DNA (DNA linear)
 • Loại hình tổn thương tác động đến cấu trúc DNA và cách thức DNA di chuyển xung quanh
 • Quy trình mở rộng chuỗi DNA và quyết định trình tự cơ bản
 • Xúc tác  tách DNA thành các phần riêng biệt có thể tách ra được.
 • Phương pháp tái tổ hợp các đoạn DNA từ các nguồn khác nhau
 • Cách thức để đưa các đoạn DNA đã được tái tổ hợp vào tế bào, trong đó có cả tế bào của con người