Bầu cử: Sinh học cho cử tri - phần 1

Tham dự
16
Thời lượng
HỌC NGAY

Giới thiệu khoá học

Mỗi năm, với vai trò cử tri, bạn được đề nghị ra quyết định về các sáng kiến về các vấn đề sinh học, dược phẩm, nông nghiệp và môi trường. Hãy tham gia khóa học này để biết sinh học và lá phiếu của bạn có liên hệ như thế nào.

Khoa học đóng vai trò quan trọng trong quyết định của bạn vì bạn đang bỏ phiếu về cuộc sống hàng ngày của bạn. Đại diện mà bạn chọn và luật pháp mà bạn bỏ phiếu cho sẽ ảnh hưởng đến chính sách về khoa học, giới hạn và ngân sách. Lớp học này sẽ dạy bạn những nền tảng về sinh học hiện đại để giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt hơn khi bỏ phiếu

Nguồn của khóa học: www.edx.org

Khóa học được giảng dạy bởi các giáo sư Jasper Rine và Fyodor Urnov của Đại học Berkely, California. 

Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm: GiapSchool.

Nội dung khoá học

1
2
▶︎
05:45
3
▶︎
09:30
4
5
6
▶︎
14:16
7
8
9
▶︎
15:06
10
▶︎
11:30
11
▶︎
09:08
12
▶︎
05:33
13
▶︎
03:42
14
▶︎
15:55
15
16
17
18
▶︎
07:31
19
20
21
22
23
▶︎
02:10
24
25
26
▶︎
01:58
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
▶︎
07:53
37
38
▶︎
04:55
39
▶︎
05:18
40
41
42
▶︎
06:54
43
44
45
46
47
▶︎
06:29
48
▶︎
03:31
49
50
▶︎
01:59
51
▶︎
02:25
52
53
54
55
56
▶︎
07:44
57
58
▶︎
09:33
59
60
61
62
▶︎
06:49
63
64
65
▶︎
05:20
66
67
68
69
70
71
▶︎
07:09
72
▶︎
12:13
73
74
75
76
77
78
▶︎
09:30
79
▶︎
05:52
80
81
82
83
84
▶︎
06:07
85
▶︎
08:02
86
87
88
▶︎
07:16
89
90
91
▶︎
03:52
92
▶︎
08:29
93
94
95
96
▶︎
04:50
97
▶︎
06:31
98
99
100
101
102
103
104
▶︎
07:15
105
▶︎
11:21
106
107
108
109
110
111
▶︎
18:48
112
113
114
▶︎
09:32
115

Giáo viên

GiapSchool

Vì bạn đang học nền tảng của Sinh học, chúng tôi sẽ tìm hiểu các vấn đề khoa học đang gây tranh cãi trong chính trị:

  • Thuyết tiến hóa và thuyết sáng thế
  • Phản ứng với dịch bệnh
  • Nguy cơ và lợi ích của vắc xin
  • Sự tuyệt chủng ảnh hưởng đến hành tinh của chúng ta thế nào
  • Khám phá không gian và tìm kiếm sự sống ngoài trái đất
  • Hành vi  giới tính

Chúng tôi mong muốn tạo ra các cuộc thảo luận trong khóa học về cách mà mỗi lá phiếu dân chủ tác động tới cách sinh học vận hành trong cuộc sống hàng ngày của bạn.

Bạn sẽ học gì:

  • Khoa học ẩn dấu sau việc ra quyết định sáng suốt tại các cuộc bầu cử
  • Khám phá các vấn đề khoa học gây tranh cãi về chính sách
  • Cách mỗi lá phiếu dân chủ tác động tới cách sinh học vận hành trong cuộc sống hàng ngày của bạn.