Làm chủ việc học

Tham dự
247
Thời lượng
HỌC NGAY

Giới thiệu khoá học

Tất cả chúng ta đều tự có những lý thuyết học tập một cách rõ ràng hay ẩn ý. Chúng thể hiện trong cách chúng ta học, cách chúng ta dạy và cách chúng ta nghĩ về sự lãnh đạo và việc học.

Trong khóa học này, bạn sẽ xác định và phát triển các lý thuyết học tập của riêng bạn, và khám phá rằng phương pháp đó sẽ hòa hợp như thế nào với toàn bộ quá trình thay đổi của việc học. Điều này không phải chỉ về trường học, mà còn về thế giới học tập rộng và lớn hơn.

Nguồn của khóa học: www.edx.org

Giảng viên của khóa học: GS. Richard Elmore  (Gregory R. Anrig Professor of Educational Leadership, Đại học Harvard).

Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm: GiapSchool

Nội dung khoá học

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
▶︎
00:58
15
▶︎
00:58
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
▶︎
02:27
59
60
61
62
▶︎
02:05
63
64
65
▶︎
01:49
66
▶︎
02:15
67
▶︎
03:08
68
▶︎
01:59
69
70
▶︎
01:44
71
72
▶︎
02:24

Giáo viên

GiapSchool

Ngành giáo dục đang trải qua một quá trình cải tổ lớn, và sẽ còn diễn ra trong một vài thập niên tới. Chúng ta học như thế nào, chúng ta học điều gì, chúng ta học ở đâu, và tại sao chúng ta học – tất cả những câu hỏi này sẽ được xem xét lại. Trong khóa học này, chúng ta sẽ tìm hiểu việc học, việc lãnh đạo, cấu trúc tổ chức, và cách thiết kế môi trường học tập.

Những yêu cầu dành cho những Lãnh đạo của quá trình học tập là:

  • Sự quan tâm tới thế giới học tập đang phát triển;
  • Sự tò mò về sự lãnh đạo trong thế giới mới này;
  • Sự sẵn sàng xem xét lại niềm tin của chính bạn về việc học; và
  • Sự cởi mở để chia sẻ suy nghĩ của bạn và phản hồi lại chia sẻ của người khác.

Bạn sẽ được học:

  • Làm thế nào để xác định lý thuyết học tập cá nhân của bạn
  • Việc lãnh đạo sẽ như thế nào trong các môi trường học tập khác nhau
  • Cấu trúc một tổ chức phản ánh lý thuyết học tập của nó như thế nào
  • Cách thiết kế số và thiết kế môi trường học tập thực tế như thế nào