Nhân học của những vấn đề đương đại

Tham dự
201
Thời lượng
HỌC NGAY

Giới thiệu khoá học

Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu rõ thế giới xung quanh hơn thông qua việc sử dụng các lăng kính nhân học. Bạn sẽ học được cách ngành nhân học, với tư cách là một chuyên ngành khoa học, làm sáng tỏ những vấn đề của thế giới hiện thời, từ vấn đề thổ dân đến nhập cư và văn hóa vật chất.

Nguồn của khóa học: www.edx.org

Khóa học được giảng dạy bởi các giáo sư và giảng viên của Đại học Queensland (Úc). Đó là:Gerhard Hoffstaedter; David Trigger; Anna Cristina Pertierra; Annie Ross; Sally Babidge; Kim de Rijke. 

Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm: GiapSchool

Nội dung khoá học

1
▶︎
05:24
2
3
▶︎
01:25
4
5
6
7
▶︎
03:40
8
▶︎
00:39
9
▶︎
01:35
10
▶︎
05:09
11
12
13
14
15
▶︎
03:26
16
▶︎
00:39
17
▶︎
01:29
18
▶︎
09:09
19
20
21
22
▶︎
03:48
23
▶︎
00:38
24
▶︎
01:09
25
26
27
28
29
30
▶︎
03:20
31
▶︎
00:38
32
▶︎
01:31
33
34
▶︎
02:12
35
36
▶︎
00:37
37
▶︎
06:09
38
39
40
41
42
▶︎
00:39
43
▶︎
01:51
44
▶︎
01:34
45
46
47
48
▶︎
03:40
49
▶︎
00:38
50
▶︎
01:21
51
▶︎
07:02
52
53
54
55
56
▶︎
04:10
57
▶︎
02:30
58
▶︎
10:15
59
▶︎
06:34
60
▶︎
09:06
61
▶︎
06:55

Giáo viên

GiapSchool

Bạn sẽ bị thử thách bằng cách phản tư những nhìn nhận của mình thế giới trong những vấn đề này, cách bạn nhìn thế giới ra sao, cách chúng ta ứng xử với tương đồng và khác biệt mỗi ngày thế nào.

Chúng tôi sẽ phỏng vấn những nhà nhân chủng học nổi tiếng và đi cùng họ vòng quanh thế giới và đi đến thực địa để làm rõ những vấn đề này, tìm hiểu những con người họ làm việc cùng, và vị trí của những người đó ở trong thế giới.

Bạn sẽ học được gì?

Các kỹ năng cơ bản cần có của ngành nhân học

Hiểu rõ hơn về sự tương đồng và khác biệt văn hóa ra sao

Tham gia tích cực hơn về so sánh văn hóa thế nào

Làm sao để nhìn thế giới từ một dải các quan điểm và viễn tượng khác nhau

Làm sao để hiểu các khái niệm và phương pháp nhân học chủ chốt

Kiến thức và hiểu biết về các vấn đề xã hội hiện thời liên quan đến bản dạng, quyền lực và đời sống hàng ngày theo các trải nghiệm ở ở nhiều địa điểm, của nhiều nhóm người khác nhau.