Bài giảng mở về Vật lý lý thuyết

Đối xứng, định luật bảo toàn và cơ sở hình thành nhận thức

-----

Giảng viên: PGS. TS. Nguyễn Ái Việt

Thời gian: 16:00 Ngày 8 /1/ 2016 (Thứ 6)

Địa điểm: Văn phòng GiapSchool, Tầng 4, 66 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

Chương trình dự kiến của ngày 8/1/2016: 
"Đối xứng, định luật bảo toàn và cơ sở hình thành nhận thức", với các nội dung dự kiến như sau:

1. Tính tuần hoàn, đối xứng và các đại lượng bảo toàn

2. Đối xứng của không thời gian và đối xứng trong

3. Hình thành các khái niệm nhờ phân loại

4. Đối xứng, vi phạm đối xứng và phát kiến các quy luật của tự nhiên

5. Biến dạng và sự phục hồi của đối xứng trong hệ tương tác mạn

Đây là một phần trong chuỗi bài giảng về Vật lý Lý thuyết với trọng tâm là các nội dung sau: 

1. Báo cáo các kết quả mới nhất của tác giả về một mô hình mới về không thời gian vật lý có cấu trúc vi mô không giao hoán với những nội dung mới:

  • Không thời gian được mở rộng bao gồm cả các chiều bên trong có cấu trúc rời rạc.
  • Lý thuyết dẫn đến mọi tương tác và hạt Higgs xuất hiện từ không thời gian mở rộng bị cong đi,  tương tự như hấp dẫn xuất hiện do không thời gian bên ngoài bị cong.
  • Lý thuyết có vi phạm chẵn lẻ, vi phạm nguyên lý tương đương, vi phạm các đối xứng và có thể dẫn tới sự tồn tại của vật chất mới (như vật chất tối) có thể giải thích các quan sát mới về vũ trụ và đưa ra các mô hình mới về sự phát triển của vũ trụ

2. Thúc đầy hướng nghiên cứu về vũ trụ và thiên thể học với một mô hình cụ thể. Đặc biệt là hình thành một cộng đồng quan tâm tới nghiên cứu khoa học và tìm hiểu những vấn đề mới và các vấn đề cụ thể chỉ là một động lực đầu tiên để bước vào một phong cách nghiên cứu mới.

3. Tìm hiểu sâu về lý thuyết hấp dẫn, thuyết tương đối rộng bằng một ngôn ngữ giản đơn nhưng chặt chẽ và đưa các thao tác tính toán phức tạp và nhàm chán vào các gói tính toán trên máy.

4. Sẽ có thời gian thích đáng để thảo luận các tư tưởng triết học và vật lý dựa trên cơ sở toán học và vật lý chặt chẽ và nghiêm túc. Tuy nhiên, tác giả sẽ không đi sâu vào các vấn đề triết học quá trừu tượng và xa chủ đề chính.

5. Bài giảng gồm các public lectures về vật lý để các sinh viên, nghiên cứu viên về vật lý lý thuyết, toán (hình học, tô pô và giải tích hàm) có thể trao thảo luận về các tư tưởng, ý tưởng và phương pháp.

Các bài giảng này sẽ xen kẽ với các seminar về kết quả nghiên cứu mới với sự tham gia của các nhà nghiên cứu chuyên môn, với mục tiêu phản biện, tìm ra những điểm yếu của mô hình lý thuyết và hoàn thiện.

Các bài giảng cơ sở về phương pháp hình học không giao hoán, thuyết tương đối, trường lượng tử, vũ trụ học được trình bày dưới dạng tinh giản và dễ hiểu, nhưng chặt chẽ và nghiêm túc. Đặc biệt các tính toán được trình bày chi tiết, dễ hiểu sẵn sàng chuyển thành các quy trình máy tính.

Ai nên tham dự bài giảng này?
  •  Những người quan tâm và tin rằng ý tưởng sáng tạo có tính độc lập phải gắn liền với các hoạt động có tính cộng đồng.
  •  Các nhà chuyên môn về vật lý lý thuyết, toán lý thuyết, các nghiên cứu sinh tập sự nghiên cứu, những người muốn tìm hiểu phương pháp vật lý tìm hiểu bí mật của vật chất và vũ trụ.
  • Các học sinh sinh viên trong các ngành vật lý, toán học và các ngành khoa học, kỹ thuật muốn rèn luyện năng lực nghiên cứu từ bước đầu.
Đôi nét về giảng viên

PGS.TS Nguyễn Ái Việt, nguyên là Viện trưởng Viện CNTT, ĐHQGHN, tốt nghiệp đại học ngành Vật lý lý thuyết tại Hungari, bảo vệ luận án TS tại Hà Nội. Từ năm 1988, TS. NAV làm việc nghiên cứu và giảng dạy tại Hungari, Italy và Hoa Kỳ.  Từ năm 1996, TS NAV bắt đầu quan tâm mới về CNTT với các lĩnh vực an toàn an ninh mạng, điều khiển hệ thống mạng Viễn thông, Kiến trúc Chính phủ Điện tử, xử lý tiếng Việt và dịch máy.

Các hướng  quan tâm nghiên cứu vật lý chính: Các cấu trúc không thời gian mở rộng (siêu không gian và không thời gian không giao hoán), Biểu diễn phi tuyến và bị biến dạng bởi tương tác, Vật chất tương tác mạnh và vật lý tính toán.

 

Vào cửa miễn phí. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc tổ chức, xin vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY