ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG


hào mừng bạn đến với GiapSchool. Vui lòng đọc kỹ các thông tin về điều khoản trước khi sử dụng. Khi sử dụng trang này, bạn đã mặc nhiên chấp nhận các điều khoản của GiapSchool, dù bạn có đăng ký tham gia các khóa học hay không. 

Nếu không chấp nhận các điều khoản liệt kê bên dưới, bạn không nên tiếp tục sử dụng website này. 

1. Quy định chung 

Bạn tự chịu trách nhiệm với những nội dung mình đăng tải. Các nội dung này bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, các câu hỏi, bình luận, tài liệu, thông tin mà bạn trao đổi và đăng tải lên trang dưới bất kỳ hình thức nào.
 


Nếu vi phạm, bạn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 2. Giới hạn tuổi

 Chỉ những người từ 13 tuổi trở lên mới được mặc định quyền đăng ký, quyền sử dụng các nội dung trên trang web GiapSchool. 

Với người dưới 13 tuổi, khi sử dụng trang, bạn cần sự bảo hộ của cha mẹ hoặc người giám hộ, thông qua việc giám sát trực tiếp và qua tài khoản của người giám hộ. 

 3. Nghiêm cấm 

Các nội dung sau bị nghiêm cấm trên trang web của GiapSchool: 

4. Tài khoản cá nhân 

Để tham gia các khóa học và theo dõi tiến độ học tập, bạn cần đăng ký, cung cấp họ tên và email cá nhân. Bạn tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin mà bạn cung cấp. 

Mỗi tài khoản chỉ sử dụng cho một người. Bạn cam kết không để người khác sử dụng tài khoản của bạn. 

 5. Quyền sử dụng 

Các nội dung trên trang, hoặc các bộ phận của trang, thuộc sở hữu của GiapSchool, và được bảo vệ bởi luật bản quyền, luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và quốc tế.

Bạn được sử dụng các nội dung trên trang cho mục đích học tập, tìm hiểu thông tin của cá nhân. Việc sử dụng cho các mục đích thương mại, quảng cáo… để thu lợi trực tiếp hoặc gián tiếp mà không có sự đồng ý bằng văn bản của GiapSchool bị nghiêm cấm. 

Việc tải xuống (download) các nội dung trên trang và đăng lại tại nơi khác là vi phạm bản quyền và do đó, bị nghiêm cấm.

6. Cam kết 

Khi đăng ký tham gia học trực tuyến, bạn mặc nhiên cam kết:
 

 7. Miễn trừ trách nhiệm

8. Bảo vệ sự riêng tư 

GiapSchool bảo vệ sự riêng tư của bạn theo quy định của pháp luật.

9. Thay đổi điều khoản


GiapSchool giữ quyền thay đổi các điều khoản mà không cần báo trước. Các thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng lên trang.