MSO
0
  • Thời lượng
    0 video
  • Cấp độ
  • Danh mục
    Đại học

Khóa học “Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em” nhằm cung cấp cho các phụ huynh, người nuôi dạy trẻ từ lứa tuổi mầm non tới tiểu học hiểu được những vấn đề cơ bản nhất về việc phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

Mục tiêu của khóa học:

Khóa học “Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em” nhằm cung cấp cho các phụ huynh, người nuôi dạy trẻ từ lứa tuổi mầm non tới tiểu học hiểu được những vấn đề cơ bản nhất về:

Lý do để giảng viên chọn chuyên đề này:

Nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức của cộng đồng phụ huynh, những người nuôi dạy trẻ về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em và các biện pháp giáo dục phù hợp, đúng đắn; tích cực nhằm bảo vệ trẻ em trước sự gia tăng tệ nạn xâm hại ình dục trẻ em hiện nay.

Nhằm định hướng các phương pháp giáo dục đúng đắn trên cơ sở khoa học giúp trẻ em được sống và học tập trong môi trường an toàn lành mạnh, giúp các em phát triển tốt về trí tuệ, nhận thức, cảm xúc và thể chất. 

Thế nào là xâm hại tình dục trẻ em và những hậu quả của việc xâm hại đối với sự phát triển và trưởng thành của trẻ trong suốt quãng đời sau này

Những giải thích mang tính triết lý và thực tế trong vấn đề xâm hại trẻ em, tầm quan trọng của việc phòng chống xâm hại tình dục trẻ em trong gia đình và cộng đồng.

Hiểu và vận dụng trong thực tế các biện pháp, cách thức, cách giáo dục nhằm phòng chống xâm hại tình dục trẻ em

Những chương trình giáo dục cụ thể có thể áp dụng ở trường học và gia đình nhằm bảo vệ và giáo dục trẻ em trong công tác phòng tránh xâm hại tình dục.


Nội dung Học phần

Nội dung
Bài 1: Tổng quan về khái niệm "Xâm hại tình dục trẻ em" Xem
Bài 2: Trẻ em: Đối tượng của xâm hại tình dục Xem
Bài 3: Phát triển các chương trình dạy học phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em Xem
Bài 4: Chương trình phòng chống xâm hại tình dục trẻ em ở bậc mầm non Xem
Bài 5: Chương trình phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em ở bậc Tiểu học Xem
Bài 6: Giáo dục học sinh tiểu học nhận biết các tình huống xâm hại tình dục trẻ em Xem
Bài 7: Học sinh Tiểu học: Làm thế nào để được an toàn? Xem
Bài 8: Dạy trẻ cách bảo vệ bản thân (bậc Tiểu học) Xem
Bài 9: Quản lý lớp học phòng chống xâm hại tình dục trẻ em Xem
Bài 10: Hợp tác giữa nhà trường - giáo viên - phụ huynh trong việc phòng chống xâm hại tình dục trẻ em Xem

Hồ sơ Giảng viên

GiapSchool

Giảng viên có 4 khóa học

Chưa có thông tin hồ sơ của

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
0918 776 134
Email Giáo vụ:
support@cohota.com