MSO
0
  • Thời lượng
    0 video
  • Cấp độ
  • Danh mục
    Đại học

Đây là khóa học do giáo sư GS E.A. Fitzgerald của Massachusetts Institute of Technology giảng dạy (MITx-3.086x). Tại khóa học này, GS E.A. Fitzgerald, đồng thời cũng là những người tiên phong trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo (ĐMST) và Tinh thần kinh doanh.

Đây là khóa học do giáo sư GS E.A. Fitzgerald của Massachusetts Institute of Technology giảng dạy (MITx-3.086x).

Tại khóa học này, GS E.A. Fitzgerald, đồng thời cũng là những người tiên phong trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo (ĐMST) và Tinh thần kinh doanh (Entrepreneurship), sẽ giúp người học hiểu tường tận bí mật của ĐMST.

Khóa học này cũng giúp ta loại bỏ ý niệm phổ biến cho rằng, ĐMST là một quá trình tuyến tính, xuất phát từ nghiên cứu phát triển đến tạo ra sản phẩm và đưa ra thị trường. Qua đó, chúng ta bị thuyết phục rằng, ĐMST là vòng lặp đi lặp lại của các quá trình bao gồm nhiều yếu tố khác nhau của Công nghệ, Thực thi và Thị trường . Quá trình lặp này sẽ tái diễn cho đến khi mọi mảnh ghép được kết hợp với nhau để tạo ra một đổi mới sáng tạo thực sự.

Trong suốt khóa học, người học sẽ được xem xét lại những ĐMST lớn trong lịch sử, từ sự ra đời của công nghệ X-quang, máy in hay các công nghệ gần đây như Google, Facebook... Ngoài ra, GS E.A. Fitzgerald cũng sẽ kể về ĐMST của riêng ông, qua đó giúp ta dò lại những chặng đường quanh co của quá trình ĐMST.

Khóa học này đã được dạy trên edX. Trên GiapSchool, chúng tôi sử dụng các bài giảng nguyên bản bằng tiếng Anh của GS E.A. Fitzgerald  và bổ sung phần câu hỏi trắc nghiệm để giúp người học kiểm tra các kiến thức mà mình đã thu được.

Khóa học được giảng dạy bởi GS E.A. Fitzgerald của Viện công nghệ Massachusetts (MIT).

Câu hỏi trắc nghiệm: GiapSchool.


Nội dung Học phần

Nội dung
Bài 1: Introduction and Definition: part 1 Xem
Bài 4 : Three basic elements: part 1 Xem
Bài 5 : Technology: part 1 Xem
Bài 6 : Technology: exercise 1 Xem
Bài 7 : Technology: exercise 2 Xem
Bài 8 : Technology: exercise 3 Xem
Bài 9 : Technology: part 2 Xem
Bài 10 : Market Application: part 1 Xem
Bài 11 : Market Application: part 2 Xem
Bài 13 : Market Application: part 4 Xem
Bài 2 : Introduction and Definition: part 2
Bài 2 : Introduction and Definition: part 2 Xem
Bài 3 : Introduction and Definition: part 3
Bài 3 : Introduction and Definition: part 3 Xem

Hồ sơ Giảng viên

GiapSchool

Giảng viên có 4 khóa học

Chưa có thông tin hồ sơ của

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
0918 776 134
Email Giáo vụ:
support@cohota.com